Sigurim për ju dhe familjen tuaj

Nuk ka jetë pa vdekje. Edhe pse ne të gjithë kemi frikë nga vdekja, ne duhet të kuptojmë një gjë: çdo ditë të jetës ne mësojmë, dhe në fund, duhet ta vlerësojmë edhe vdekjen. Akoma më e rëndësishme është, që ju edhe me këtë rast të kujdeseni për familjen tuaj. Kur mendohet për njerëzit e afërm, edhe vdekja nuk është më tabu temë. Pikëllimin nuk mund të jua heq askush, por barrën financiare po- në qoftë se dikush mendon paraprakisht për sigurimin në rast të vdekjes  . Meqë paratë ligjore për vdekjen, që nga viti 2004 nuk paguhen më, shpenzimet e varrimit duhet të mbarten nga anëtarët e familjes së të ndjerit. Ata që nuk duan të ngarkohen vetë, drejtohen tek ne, dhe ne ju ofrojmë Sigurimin komplet në rast të vdekjes .