FORMULARI I APLIKIMIT

  Aplikuesi

  Gjinia
  MashkullFemër

  Mbiemri, Emri (*)
  Rruga, Numri i shtëpisë (*)
  Kodi postar (*)
  Qyteti (*)
  Numri i telefonit (privat-mobil) (*)
  Email (*)

  Të dhënat dhe anëtarët e familjes

  A keni ndonjë antar të familjes me sëmundje të pashërueshme ose që ësht aktualisht në mjeksi?
  PoJo

  Mbiemri, Emri Lidhja-Raporti Data e Lindjes Vendi i Lindjes Nënshtetësia Nëse po, lloji i sëmundjes
  Aplikuesi
  Bashkëshortja/ti
  DjaliVajza
  DjaliVajza
  DjaliVajza

  Fëmijët nën moshën 18 vjeç pranohen pa certifikim, prej 19 - 27 moshës vetëm me certifikatën e shkollës apo identifikimin e studentëve.

  Tarifë pranimi

  Mosha 18 -- 29 0,00 Euro Pagesa e pranimit vetëm një herë Plus 89.95 Euro Në vit
  Mosha 30 -- 49 49,95 Euro
  Mosha 50 -- 54 399,95 Euro
  Mosha 55 -- 59 599,95 Euro
  Sigurimi që fillon 180 ditë (6 Muj) pas marrjes së pagesës

  Forma e pagesës:

  TransferimMandati SEPA Drejtpërdrejtë Debiti

  Unë / Ne ju autorizoj(më) për të marrë pagesat nga llogaria ime (jonë) bankare me direkte debite. Në të njëjtën kohë si (n) une / ne, institucioni tim / tonë Bankës për të shlyer e Pikellimi GmbH mbi mia / tona llogarisë tërhequr. Shënim: Unë / Ne mund, brenda tetë javëve nga data e debitit, rimbursimin e shumës së ngarkuar. Aplikoni ai ra dakord me / tona kushtet e mia të institucionit financiar.

  Emri i Bankës: IBAN:
  Mbajtësi i llogarisë nëse është i ndryshëm:

  Termat dhe Kushtet (AGB) e pergjithshme të Pikellimi GmbH unë i kam lexuar dhe pajtohem me ta. AGB LINK