FORMULARI I APLIKIMIT

  Aplikuesi

  Gjinia
  MashkullFemër

  Mbiemri, Emri (*)

  Rruga, Numri i shtëpisë (*)

  Kodi postar (*)

  Qyteti (*)

  Numri i telefonit (privat-mobil) (*)

  Email (*)

  Të dhënat dhe anëtarët e familjes

  A keni ndonjë antar të familjes me sëmundje të pashërueshme ose që ësht aktualisht në mjeksi?
  PoJo

  Mbiemrii, Emri

  Lidhja-Raporti

  Data e Lindjes

  Vendi i Lindjes

  Nënshtetësia

  Nëse po, lloji i sëmundjes

  Aplikuesi

  Bashkëshortja/ti

  DjaliVajza

  DjaliVajza

  DjaliVajza

  Fëmijët nën moshën 18 vjeç pranohen pa certifikim, prej 19 - 27 moshës vetëm me certifikatën e shkollës apo identifikimin e studentëve.

  Tarifë pranimi

  Mosha

  18 -- 29

  0,00 Euro

  Pagesa e pranimit vetëm një herë

  Plus 119.95 Euro në vit

  Mosha

  30 -- 49

  49,95 Euro

  Mosha

  50 -- 54

  399,95 Euro

  Mosha

  55 -- 59

  899,95 Euro

  Sigurimi që fillon 180 ditë (6 Muj) pas marrjes së pagesës

  Forma e pagesës:

  TransferimMandati SEPA Drejtpërdrejtë Debiti

  Unë / Ne ju autorizoj(më) për të marrë pagesat nga llogaria ime (jonë) bankare me direkte debite. Në të njëjtën kohë si (n) une / ne, institucioni tim / tonë Bankës për të shlyer e Pikellimi GmbH mbi mia / tona llogarisë tërhequr. Shënim: Unë / Ne mund, brenda tetë javëve nga data e debitit, rimbursimin e shumës së ngarkuar. Aplikoni ai ra dakord me / tona kushtet e mia të institucionit financiar.

  Emri i Bankës:

  IBAN:

  Mbajtësi i llogarisë nëse është i ndryshëm:

  Termat dhe Kushtet (AGB) e pergjithshme të Pikellimi GmbH unë i kam lexuar dhe pajtohem me ta. AGBLINK